Å trene ute…

Publisert av Janne Rossebø den

Etter mange år på treningssenter har jeg nå tatt steget fullt ut (bokstavelig talt!) og trener bare ute med mine kunder.

Dette er fordi vi nå lever i et samfunn som gjør at vi tilbringer mer og mer tid inne, og noen dager er vi ikke ute i det hele tatt, utenom når vi går til og fra bilen, ikke minst har dette med å være ute en rekke biologiske og fysiologiske effekter, fordi vi var skapt til å leve ute. Det er vel etablert at dagslys har en viktig effekt på hormonproduksjon og søvn (1).

Miljøpsykologi er i dag et eget felt i psykologien som handler om hvordan mennesker blir påvirket av de fysiske omgivelsene som omgir dem og om hvordan mennesker påvirker miljøet.

Generelt kan man si at naturomgivelser har en positiv innvirkning på mennesker og kan ha en restituerende effekt. Forskning har blant annet vist at hjerterytme, og andre objektive, fysiologiske og målbare funn viser positive sammenhenger mellom natureksponering og helsetilstand. Opplevelsen av egen helse og livskvalitet påvirkes positivt. Hjerterytmen endres, og følelsen av velvære stiger ved å se på naturbilder, se ut på et fint naturlandskap,

eller ved å gå gjennom en park eller grønn lunge i et urbant miljø (2).

Veldig mange av mine kunder var skeptiske til hvordan det var å trene ute om vinteren når de begynte hos meg, men jeg har opplevd overraskende lite frafall, og ikke minst har de fleste sagt at de ikke opplevde dette som et problem når vinteren kom. Det var faktisk deilig å komme seg ut en time, få frisk luft, ikke var det kaldt siden vi beveget oss og ikke minst var det en utrolig god følelse man satt igjen med etterpå. Og alle har vært enig om at den økten ikke hadde blitt gjennomført, om de ikke hadde en treningsavtale.

En gruppe forskere har gjort en metaanalyse som har inkludert 11 randomiserte og ikke-randomiserte forsøk der til sammen 833 voksne mennesker har deltatt. De sammenlignet fysisk aktivitet i naturlige omgivelser sammenlignet med fysisk aktivitet innendørs sett i lys av mental og fysisk velvære, livskvalitet og treningsmotivasjon (3).

Å trene utendørs ble sett i sammenheng med større følelse av revitalisering, økt energi og positivt engasjement, men også mindre spenning, sinne og depresjon. Deltakerne rapporterte også om større glede og tilfredshet med utendørsaktivitet og at det var mer sannsynlig at de kom til å fortsette med treninga.

Så har du enda ikke prøvd dette, anbefales det på det sterkeste. Men vær forsiktig- for du kan bli avhengig 😉

Kilde:
1. https://www.tu.no/artikler/slik-virker-lys-pa-kropp-og-sinn/244530

2. https://forskning.no/kulturlandskap-okologi-ressursokonomi-psykologi-stub/2008/02/naturen-pavirker-oss

3.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21291246


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *