Coaching og mental trening

MOTIVASJON.
Motivasjon kan deles opp i to ord + k; motiv og aksjon. Det er viktig for de fleste å sette seg et spesifikt mål med treningen, slik at man finner et motiv som fører til at en gjennomfører en aksjon. Har man ikke en mening med treningen kan det være vanskelig å komme ordentlig i gang, og holde det gående.

Når man skal gjøre en livsstilsendring er det viktig at den mentale biten er med, og både coaching og mental trening er et veldig godt suplement til trening og kostholdsendringer.

COACHING.
I coaching fokuserer jeg på personlighetstyper, vellykket atferdsmønstre, tankemønstre og selvbevissthet.
Personligheten omfatter alle mer varige egenskaper hos personen, slike som behov, temperament, evner, vaner, holdninger, verdier, interesser, selvoppfatning og typisk væremåte. På bakgrunn av en kartlegging av kundens personlighet, får jeg dannet et utgangspunkt for videre arbeid innenfor det kunden ønsker hjelp med.

MENTAL TRENING.
Mental trening dreier seg om de teknikkene du bruker for å bli sterkere mentalt.
Alt etter hva du ønsker å oppnå og hvilke områder du må jobbe med, kan jeg hjelpe deg med: målsetning, visualisering, indre dialog, mental tilstedeværelse, refokusering, rollebevisthet, prestasjon og konstruktiv evaluering.

Priser:
Generell konsultasjon (55 min.): kr: 500,-
Her skreddesyr jeg pakker etter behov og ønske

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og konsultasjon.