Coaching og mental trening

MOTIVASJON.
Motivasjon kan deles opp i to ord + k; motiv og aksjon. Det er viktig for de fleste å sette seg et spesifikt mål med treningen, slik at man finner et motiv som fører til at en gjennomfører en aksjon. Har man ikke en mening med treningen kan det være vanskelig å komme ordentlig i gang, og holde det gående.

Når man skal gjøre en livsstilsendring er det viktig at den mentale biten er med, og både coaching og mental trening er et veldig godt suplement til trening og kostholdsendringer.


COACHING.
I coaching fokuserer jeg på personlighetstyper, vellykket atferdsmønstre, tankemønstre og selvbevissthet.
Personligheten omfatter alle mer varige egenskaper hos personen, slike som behov, temperament, evner, vaner, holdninger, verdier, interesser, selvoppfatning og typisk væremåte. På bakgrunn av en kartlegging av kundens personlighet, får jeg dannet et utgangspunkt for videre arbeid innenfor det kunden ønsker hjelp med.
Coachingen skjer ved kommunikasjon over mail og/eller Skype, der det gjøres en kartlegging, ulike oppgaver og rapporteringer. Kunden vil sitte igjen med en bedre forståelse for sine handlinger, tanker og har verktøy til å kunne utvikle seg videre i den retningen som er ønsket.


MENTAL TRENING.
Mental trening dreier seg om de teknikkene du bruker for å bli sterkere mentalt.
Alt etter hva du ønsker å oppnå og hvilke områder du må jobbe med, kan jeg hjelpe deg med: målsetning, visualisering, indre dialog, mental tilstedeværelse, refokusering og konstruktiv evaluering.
Mental trening foregår over mail, der vi sammen finner et utgangspunkt for arbeidet med en kartlegging av behov og formål. Videre arbeid foregår over mail og/eller Skype, der du får ulike oppgaver som rapporteres til meg.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og se prislisten for de ulike tilbudene.