Psykologi og motivasjon

Publisert av Janne Rossebø den

I «Norske vinnerskaller» beskriver Arne Jørstad Riise motivasjon som et sammensatt ord av motiv og aksjon, der sistnevnte ord også har fått en K. Når man så finner et godt motiv som fører til aksjon, da har man motivasjon.

I psykologien er motiv en indre tilstand som trigger og fører til en direkte aksjon mot et spesifikt objekt eller mål. Motiver er ofte basert på behov, og en tilstand i kroppen som trenger tilfredsstillelse. Når behovet er dekket så er tilstanden i kroppen roet. Motivet for å spise, for eksempel, kommer fra at kroppen er i en sult tilstand. At man er i en sulten tilstand gjør at man oppsøker mat, tenker konstant på mat og snakker om mat. Får den mat, er behovet dekket og tilstanden borte.

Motiv får altså personer til å oppfatte, tenke og handle på forskjellige måter. Motiver er veldig forskjellige fra person til person, og ofte er de basert på vår personlighet. En personlighetstest kan ofte fortelle en veldig mye om hva som motiverer en person til hva, og hva som er viktigst for akkurat den personen. Nettbrett-i-skolen-900x450
Innenfor psykologien har spesielt Henry Murray og Abraham Maslow bidratt med mye forståelse for våre behov. Begge foreslo at vi rangerer behovene våre i et hierarki. Maslows behovspyramide er kanskje den mest kjente. De tre nederste nivåene beskrev han som mangelbehov, og disse oppstår når personen mangler noe. Mens de to øverste er vekstbehov og som er blitt mer og mer viktige i vårt vestlige samfunn. Sosial status og selvrealisering kan derimot ikke dekkes om de tre grunnleggende behovene mangler.
Murray mente at en persons behov interagerer med andre behov, og dette blir da en motiv dynamikk. For eksempel kan en person ha et høyt behov for dominans og hvordan dette slår ut har en sterk sammenheng med om personen har et høyt eller lavt behov for tilhørighet/sosial aksept. Har personen et høyt behov for dominans og tilhørighet/sosialt aksept så vil personen sannsynligvis utvikle sosiale- og lederskapsevner som gjør at andre er komfortable med han/hennes dominans. Har denne personen derimot lavt behov tilhørighet/sosial aksept, vil personen utøve makt uten å ta hensyn til andre personers følelser. (2) (4)

En annen viktig faktor med Murrays behovsteori er press. Med dette mente han at miljøet rundt oss påvirker oss. En person med høyt behov for tilhørighet/sosial aksept er sensitiv til det sosiale aspektet. Det kan være hvor mange personer som er tilstede, om de interagerer og hvilken stemning som foreligger. Murray delte dette presset inn i «alfa press», som han referer til som den objektive virkeligheten, og «beta press», som er den subjektive virkelighet slik som personen oppfatter det. En person som har et høyt behov for tilhørighet/sosial aksept kan for eksempel oppfatte et smil som vennlighet og en invitasjon til kommunikasjon, mens en person med lavt behov oppfatter det som hån og latterliggjøring. (2)

trening-motivasjon
En nylig undersøkelse fra Brunel University i London kobler facebook-bruk til behov for oppmerksomhet og bekreftelse. Undersøkelsen kartla personligheten til 500 facebook-brukere, der resultatet viste at de som stadig postet statuser om sin romantiske partner hadde lav selv-følelse, og de som skrøt om diett, trening og presentasjon hadde narsisstiske personlighetstrekk. Denne undersøkelsen bekrefter at personligheten er viktig for motivasjon. De med narsisstiske trekk har et behov for oppmerksomhet og bekreftelse fra facebook-samfunnet i form av «likes» og kommentarer. Mens de som poster om sitt kjærlighetsliv har et behov for å bli sett og få bekreftelse. (5)

Kilder:

1. Riise, Arve Jørstad (2013), Norske vinnerskaller- Veien til mental styrke og gode prestasjoner, Cappelen Damm, Oslo

2. Larsen, Randy J. og Buss, David M. (2010); Personality Psychology- Domains of Knowledge About Human Nature, 4th edition, The McGraw-Hill Companies, New York

3. Maslow, A.H. (1943); A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370-396.

4. Murray, H. A. (1938); Explorations in personality. Oxford University Press, New York

5. Marshall, Tara C., Lefringhausen, Katharina og Ferenczi, Nelli (2014); The Big Five, self-esteem, and narcissism as predictors of the topics people write about in Facebook status updates; Personality and Individual Diffferences, vol. 85, 35-40


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *